Sexcontacten Nederland

Sexcontacten België

Escort Service Nederland

InloggenHome Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Doelstelling


Sexcontacten.info heeft als doel contacten te verwezenlijken tussen (potentiële) gebruikers en ingeschrevenen (contacten). Het inschrijven als gebruiker of sexcontact is geheel gratis.

Definities

Gebruiker: Iemand die zich heeft geregistreed via de site om eventueel in contact te treden met een geregistreerde contact ( dame,heer,koppel of shemale).

Sexcontact: Iemand die zich via de website heeft geregistreerd en een profiel heeft aangemaakt. Het kan een dame,man,koppel of shemale zijn.

Promotietools: Al het promotiemateriaal om sexcontacten.info te promoten alsmede nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, waaronder naam, e-mail adres, telefoonnummer, adres en woonplaats.


1. Algemene Voorwaarden.

1.1
Deze site is op geen enkele wijze verantwoordelijke voor de verdere contacten met alsmede de kwaliteit van de dienstverlening van de op deze site vermelde sexcontacten.

1.2 Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor ingezonden materiaal zoals foto's, advertenties en/of artikelen. De makers van deze site zullen iedereen, die materiaal probeert te plaatsen of te verkrijgen dat op wat voor manier dan ook in verband te brengen is met kinderporno, onmiddellijk aangeven bij de daarvoor verantwoordelijke instanties.

1.3 Sexcontacten.info behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of uit te breiden.


2. Voorwaarden: Inschrijven als sexcontact en profiel plaatsen

2.1 Een profiel plaatsen bij Sexcontacten.info is geheel kosteloos en vrijblijvend.

    2.2 De minimale leeftijd voor het inschrijven en plaatsen van een profiel (dame,heer,koppel,shemale) is 18 jaar. Bij twijfel kan er telefonisch contact opgenomen worden of verzocht worden om een geldig identiteitsbewijs te overleggen alvorens het profiel geactiveerd wordt.

     2.3 Het is verboden om een profiel te plaatsen van iemand anders dan jezelf, tenzij je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen.

      2.4 Het is verboden om fotomateriaal, persoonsgegevens of presentatieteksten van iemand anders dan jezelf te gebruiken voor een profiel. Als omonstotelijk bewezen is dat gebruikt gemaakt wordt van onrechtmatig verkregen materiaal, dan zal het profiel onmiddelijk verwijderd worden. In ernstige gevallen zal aangifte gedaan worden bij de daarvoor bestemde instanties.

       2.5 Sexcontacten.info behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen profielen af te keuren of te verwijderen.

        2.6 Sexcontacten.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de geplaatste profielen, noch voor alle afspraken, contacten en diensten die voortvloeien uit het gebruik van Sexcontacten.info.

         2.7 Sexcontacten.info behoudt zich het recht voor om de geplaatste profielen te gebruiken voor promotietools ter promotie van Sexcontacten.info.

          2.8 Sexcontacten.info kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of andere technische problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

           2.9 De profielen zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin onomstotelijk bewezen is dat personen in ernstige mate handelen in strijd met deze voorwaarden, de Nederlandse wet of openbare orde.

             2.10 Per persoon mag er slechts 1 profiel worden aangemaakt worden. Meerdere profielen zullen niet in behandeling worden genomen.

              2.11 Sexcontacten.info behoudt zich het recht om geleverde commentaren of ervaringen door een gebruiker te verwijderen indien deze discriminerend of anderzijds beledigend zijn voor een sexcontact.


               3. Voorwaarden: Gebruiker

               3.1 U dient minimaal 18 jaar te zijn voor het registreren op deze website.

               3.2 Sexcontacten.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de
               geplaatste profielen, noch voor alle afspraken, contacten en diensten die voortvloeien uit het gebruik van Sexcontacten.info.

               3.3 Sexcontacten.info kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of andere technische problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

               3.4 U dient zich netjes te gedragen tegenover een sexcontact. Bij herhaaldelijke klachten wordt U de toegang tot onze site ontzegd. U wordt uitgeschreven en uw ip adres wordt geblokkeerd.

                

               © 2012-2017.  All Rights Reserved. Sexcontacten.info