Sexcontacten Nederland

Sexcontacten België

Escort Service Nederland

InloggenHome Privacy

Privacy

Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met het hierin beschreven privacybeleid. Als u het niet met ons privacybeleid eens bent, verzoeken wij u onze site of diensten niet te gebruiken. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen aan de wijze waarop uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijke aankondiging op onze pagina's , of sturen wij u naar eigen goeddunken een e-mail.

 

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Op internet gegenereerde maillijsten en andere persoonsgebonden gegevens worden door ons op generlij wijze verstrekt aan derden.

 

Sexcontacten.info kan een elektronische nieuwsbrief gebruiken om alle of een deel van alle geregistreerde gebruikers te bereiken, waarvoor de verzamelde e-mailadressen gebruikt kunnen worden. Gebruikers kunnen zichzelf op elk moment van dergelijke mailinglijsten laten verwijderen door het volgen van de instructies die onderdeel van dergelijke e-mails vormen.

 

 

© 2012-2017.  All Rights Reserved. Sexcontacten.info